Apakah maksud Syiah


Menurut etimologi (lughah) Bahasa Arab,Syiah (شيعة) bermaksud :

Pengikut dan pembela seseorang.
Adapun mengikut terminologi (istilah) syariat Islam : Mereka yang berpendapat bahawa SaidinaAli bin Abi Thalib lebih berhak untuk memegang tampuk pemerintahan dan lebih utama daripadasahabat-sahabat lain.

Asalnya, Syiah terpecah daripada Islam disebabkan persoalan Siasah (Politik). Begitulah jugadengan firqah Khawarij, namun ketika peristiwa kematian Sayyidina Hussin bin Ali diKarbala, pengaruh Syiah makin meluas lalu dikenali sebagai satu fahaman dan mazhabaqidah.

Oleh itu, pelbagai fahaman dan fatwa ganjil daripada Syiah yang dikeluarkan sehinggamembawa kepada percanggahan dalam masalah aqidah (pegangan) dan pelbagai masalahfiqh.Asalnya mereka ingin mempertahankan Ahli Bait Rasulullah s.a.w. namun semangatkecintaan tersebut telah diseleweng oleh beberapa ideologi sesat yang telah dibawa masuk.


Antara pendapat ulama’ menyatakan, pengasas utama Syiah adalah Abdullah bin Saba’[5]yang berpura-pura menganut Islam semata-mata menjadiduri dalam daging umat Islam.Ini disokong oleh kebanyakan ulama’ Sunni dan Syiah sendiri kerana antara puak-puak Syiah ada yang dinisbahkankepada namanya iaitu puak “al-Sabaiah” (السبائية).


Satu peristiwa terjadi ketika Abdullah bin Saba’ pernah sekali berjumpa dengan Saidina Ali bin Abi Thalib :“Kamulah (Ali) kamulah (Tuhan) , laludiulang-ulang beberapa kali, maka Saidina Ali berkata : Celakalah kamu (dengan perkataanmu itu), Saidina Ali bertanya : Siapakah aku yang sebenarnya? Lalu Abdullah bin Saba’ berkata lagi : Kamulah Allah !!! ”.


Disebabkan perkataan tersebut, maka Saidina Ali telah memerintahkan menterinya untuk membakar golongan Syiah Saba’iah tersebut. Syiah selepas zaman Saidina Ali berpecah kepada empat kumpulan yang terbesar yang akan dinyatakan nanti.


Syiah pada zaman sekarang yang dianggap benar-benar mu’tadil adalah Zaidiah.Adapun Imamiah Isna ‘Asyar, ulamak khilaf. Kebanyakan daripada para syeikh Al-Azhar mengambil pendekatan yang wasatiah (pertengahan) mengatakan mereka dikalangan mu’tadil (masih boleh diajak berbincang dalam proses taqrib).

Antara ulama' yang berpendapat sedemikian seperti Syeikhul Azhar Mahmud Shaltut, Mufti Mesir Syeikh Nuruddin Ali Jumaat, Syeikh ‘Atiah Saqar, Syeikh Yusoff al-Qardhawi, Syeikh Ibrahim al-Bayumi dan lain-lain.

Namun ada juga pendapat yang lebih keras mengatakan Imamiah Isna ‘Asyar ini telah keluar daripada Islam kerana sampai kelampauan mereka kepada sahabat-sahabat Nabi, berpegang kepada pentahrifan(ditokok tambah) Quran, merendahkan martabat Rasul, menolak dan tidak berhujjah dengan sebahagian besar hadith-hadith sahih melainkan yang selari dengan aqidah mereka, mempercayai imam mereka maksum sebagaimana Rasulullah, menyangka imam mereka belum wafat lalu diangkat oleh Tuhan dan akan diturunkan sebagai Imam Mahdi kelak, imam mereka mengetahui perkara-perkara ghaib dan lain-lain.

Pendapat kedua ini kebanyakannya dipegang oleh ulama-ulama yang berfahaman Salafi antaranya Ibn Taimiyyah, ibn Qayyim al-Jauzi, Abdullah bin Abd Wahab, Mufti Saudi Syeikh Muhammad bin Ibrahim, Syeikh al-Bani dan lain-lain.

Namun secara konklusi apa yang pasti, sekiranya kelampauan yang ditunjukkan oleh kelompok Syiah Imamiah tersebut tidak sampai kepada hadghulah, maka mereka masih lagi dalam Islam namun dalam keadaan fasiq dan ahli bidaah. Itupan sekiranya mereka tidak memusuhi Ahli Sunnah wal Jamaah lebih daripada mereka memusuhi golongan kafir seperti Yahudi, Nasrani dan selainnya.

Namun apa yang berlaku, kebencian yang amat sangat ditunjukkan dikalangan mereka terhadap Sunni sehingga sanggup bersama melakukan perkomplotan bersama kaum kuffar semata-mata menghancurkan golongan Sunni.

Inilah yang dirakamkan kebimbangan dan penjelasan oleh Syeikh Said Hawwa dalam buku kecilnya “al-Khomeinisma : Ganjil dari sudut pegangan dan pendirian”.

Sumber : Wikipediia

Tuhan Yang Maha Mengetahui yang ghaib, dan Dia tidak menyatakan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang diredhai-Nya” (Al-Jin: 26-27)

Related Post

Apakah maksud Syiah long muhammad syafiq Rating: 5 Thursday, 27 June 2013

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...